Jama Deria

Home / Jama Deria

Indehaver af Frederiksværk Psykologklinik

Jeg er 49 år og færdiggjorde i 2007 psykologuddannelsen ved Aarhus Universitet. I 2011 blev jeg autoriseret af psykolognævnet, og i 2015 blev jeg godkendt af Dansk Psykolog Forening, som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Jeg har mere end 10 års erfaring som psykolog og som psykoterapeut. Jeg har gennemgået en omfattende klinisk efteruddannelse bestående af længerevarende undervisnings-, supervisions- og egenterapiforløb hos danske og internationale eksperter. Jeg har bl.a. længerevarende psykoterapeutiske uddannelser indenfor kognitiv adfærdsterapi og nyere psykodynamisk psykoterapi. Dertil har jeg taget en instruktøruddannelse indenfor mindfulness.

Arbejdsmæssigt er min erfaring alsidig. Jeg har fx været beskæftiget med kriserådgivning, arbejdet i psykologisk klinikfællesskab samt i psykiatrien. Siden 2014 har jeg været privatpraktiserende psykolog på fuldtid. I min private praksis arbejder jeg med psykoterapeutisk behandling af mange forskellige problemer. Jeg har især arbejdet med komplikationer efter stress og udbrændthed, med krisereaktioner og traumer samt med tilstande af depression og angst.

  • Terapeutisk arbejder jeg med et integrativt sigte, hvor jeg kombinerer forskellige evidensbaserede metoder fra kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, neuroaffektiv terapi og kropsorienteret terapi. Det centrale i min terapeutiske tilgang er, gennem et fokuseret nærvær, at skabe en tillidsfuld relation, som kan fungere som virkemiddel for terapeutisk forandring og en dybere personlig udvikling.

Som medlem af Dansk Psykolog Forening følger jeg de etiske principper for nordiske psykologer. Min autorisation som psykolog sikrer et højt psykologfagligt niveau, og som autoriseret psykolog er jeg underlagt psykologloven. Jeg følger således reglerne om tavshedspligt og journalpligt, og min psykologvirksomhed udføres på baggrund af samvittighedsfuldhed og omhu.