Supervision

Home / Supervision

Supervision

Supervision kan beskrives som en fokuseret og professionel samtale, som i bund og grund handler om at hjælpe supervisanden til at styrke sine muligheder for at hjælpe de personer, som han/hun har i terapi, behandling eller rådgivning mm.

I supervisionen kan supervisanden reflektere over udviklingsmuligheder og dilemmaer, fx med hensyn til:

  • Egne professionelle og personlige kompetencer til at hjælpe andre.
  • Klientens konkrete problemer og nærmeste zone for udvikling.
  • Den organisation, man er ansat i og de mulighedsbetingelser, der rammesætter ens arbejde.

Jeg tilbyder supervision, individuelt og i gruppe, af psykologer og andre faggrupper. Fx for psykologer med henblik på opnåelse af autorisation eller specialistgrad i psykoterapi. Eller for grupper af tværfagligt personale, der arbejder inden for det sociale eller sundhedsfaglige område

Jeg har flere års erfaring i supervision og undervisning af psykologer og andre faggrupper, herunder psykiatrisk personale på sengeafsnit og i ambulante klinikker samt socialpsykiatrisk personale.