Klienter med henvisning fra læge

Home / Klienter med henvisning fra læge

Frederiksværk Psykologklinik tager imod klienter henvist fra praktiserende læger under sygesikringsordningen.

Har du en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse/grupper.

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.
Der ydes normalt tilskud til 12 behandlinger i tilskudsordningen, men i nogle tilfælde er der mulighed for yderligere behandlinger.
Hos Frederiksværk Psykologklinik tilbyder vi p.t. behandling, med kort ventetid, inden for samtlige de beskrevne grupper.
Unge der er mellem 18 og 21 år og har en henvisning til psykologbehandling af angst eller depression, vil kunne modtage psykologbehandlingen gratis.
N.B. Indtil udgangen af 2021 vil unge mellem 22 og 24 år også indgå i ordningen med gratis psykologbehandling.